Reference

– 2015 –

JP Direkcija za izgradnju opštine Sopot

Asfaltiranje ulica, puteva i drugih javnih površina u naseljima

JP “Putevi Srbije

Periodično održavanje – sanacija kolovozne konstrukcije na  državnom putu II-B reda br. 340, Novaci – Pambukovica , opština Ub

Grad Smederevo

Izgradnja preostalog dela saobraćajnice 3a  – faza III/2a i parkinga uz saobraćajnicu, u industrijskom parku u Smederevu

Peštan doo

Asfaltiranje platoa u krugu firme “Peštan” doo u Bukoviku, Aranđelovac

JP za izgradnju Obrenovca

Popravka puta Mislođin – Stepojevac, 1 faza Draževac – Konatice

Grad Smederevo

Izgradnja saobraćajnice 1 – faza IA i faza 1B u industrijskom parku u Smederevu

JP  Direkcija za uređenje i izgradnju  Ub

Asfaltiranje opštinskih nekategorisanih puteva  i ulica u opštini Ub

JP direkcija za urbanizam , građ. zemlj, puteve i izgradnju opštine Valjevo

Radovi na izvođenju radova na redovnom održavanju ulazne trake pute M-4 -smer Beograd-Valjevo

JP Dirrekcija za izgradnju opštine Topola

Sanacija štete na putnoj infrastrukturi nastale usled elementarnih nepogoda u 2014. godini -obilne padavine, poplave i bujice         I faza

2014

“Tehnogradnja ” doo Kruševac

Izvođenje asfalterskih radova u Staroj Pazovi

AD Sremput  – Ruma

Izvođenje  radova  na autoputu I A-1 , deonica: petlja Novi Banovci -naplatna stanica Stara Pazova

JP Direkcija za izgradnju opštine Sopot

Asfaltiranje bitoagregatom BNS-32, BNS-22, AB-11 i AB8  uz prethodno čišćenje i prskanje emulzijom, na teritoriji opštine Sopot

„LUI TRAVEL“ doo

Izvođenje asfalterskih radova u Železniku

2013

JP Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Lajkovac, Ul. Omladinski trg br.1, Lajkovac

Rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanog puteva u 2013. godini, L=1,2km (izrada asfaltnog zastora)

JP Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Lajkovac, Ul. Omladinski trg br.1, Lajkovac

Rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanog puteva u 2013. godini, L=1,2km (izrada asfaltnog zastora)

Srbijaautoput, doo, Ul. Ljube Čupe 5,  Beograd

Izvođenje radova na autoputu E-75 – naplatna rampa u Bubanj Potoku

J.K.P. Sopot, Ul. Kneza Miloša 45a, Sopot

Asfaltiranje bioagregatom BNS 22 ili AB-8, AB-4 i AB-11

REPUBLIKA SRBIJA, GRAD BEOGRAD  OPŠTINSKA UPRAVA  GO RAKOVICA

Asfaltiranje ulica Ljubiše Jelenkovića i ugao ulice Letićeve i Kružnog puta

Direkcija za izgradnju opštine Sopot, Ul. Kosmajski trg 5, Sopot

Asfaltiranje bioagregatom BNS 22 ili AB-8, AB-4 i AB-11

“SRBIJAPUT” a.d. Ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 282 Beograd

Uzvođenje radova na saobraćajnici – deonica R-107 Dučina – Tresije, od km 42+900 do km 47+244

“SRBIJAPUT” a.d. Ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 282 Beograd

Izvođenje radova na saobraćajnici – deonica R-200a Sopot (deponija)-Nemenikuće (pumpa Kandić petrol)

2012

AD Aerodrom  “Nikola Tesla” 11180 Beograd 59

Asfaltiranje manipulativne površine između RCM i saobraćajnice -AIRSIDE

Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, Vojnograđevinska ustanova , Beograd

Radovi na obeležavanju manevarskih površina horizontalnom signalizacijom  na aerodromu “Morava” u Lađevcima

“SRBIJAPUT” a.d. Ul. Bulevar kralja Aleksandrabr. 282 Beograd

Izvođenje radova na saobraćajnici -deonica R-200a Sopot – Nemenikuća

Narodna banka Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca-Topčider Ul.Pionirska br.2  Beograd

Radovi na asfaltiranju parkinga ispred proizvodno-poslovnih objekata Naručioca

AD Aerodrom  “Nikola Tesla” 11180 Beograd 59

Saobraćajnica ispred terminala1,2-presvlačenje asfaltom

JP EPS  Beograd-Privredno društvo “Termoelektrane Nikola Tesla”d.o.o. Obrenovac

Sanacija ukrsnog mesta R-267 i dela saobraćajnice do kapije 3 sa svom neophodnom signalizacijom

AD Aerodrom “Nikola Tesla” 11180 Beograd 59

Asfaltiranje manipulativne površine između RCM i saobraćajnice -AIRSIDE

2011

NAKA d.o.o. Zemun Ul. Alaska 38

Asfalterski radovi – plato u Ugrinovcima

PMC INŽENJERING d.o.o. Beograd, Ul. Bulevar umetnosti 2

Asfalterski radovi u Krušiku u Valjevu

NAKA d.o.o. Zemun Ul. Alaska 38

Asfalterski radovi – plato u Ugrinovcima

TEHNOGRADNJAd.o.o. Kruševac, Majke Jugović 14

Asfalterski radovi II faza u Pančevu – Ulica Miloša Obrenovića

2010

Srbijaautoput Ljube Čupe br.5 Beograd

Izvođenje radova na prilaznim saobraćajnicama objektu GP5 i GP6 u bloku 11 na Novom Beogradu

JP Direkcija za izgradnju opštne Sopot Kosmajski Trg 5

Izvođenje asfalterskih radova po zahtevu naručioca

Srbijaautoput Ljube Čupe br.5 Beograd

Izvođenje radova na asfaltiranju plato-saobraćajnice oko poslovnog objekta u Surčinu.

Termomont doo Braće Nedića br.1  Beograd

Izvođenje radova na izgradnji novog parkinga postojećeg kompleksa VMA u Beogradu.

2009

JP Za izgradnju Obrenovca

Izgradnja sportskih terena na teritoriji opštine Obrenovac.

JP Direkcija za izgradnju opštne Sopot

Asfaltiranje ulica, puteva i drugih javnih površina na teritoriji Opštine

PINK Internatioanal doo

Izvođenje građevisnkih i asfalterskih radova na izgradnji pristupnog puta u Lisovićima,pristupbog puta kroz šumu i parkinga

Termomont doo

Izvođenje radova na izgradnji novog parkinga u okviru postojećeg kompleksa VMA u Beogradu pos sistemu inţeneringa “ključ u ruke

JP Za izgradnju Obrenovca

Mašinsko presvlačenje nekatogorisanih puteva na teritoriji opštine Obrenovac u MZ Mislođin,Barič i Veliko Polje -partija 3

JP Za izgradnju Obrenovca

Mašinsko presvlačenje nekatogorisanih puteva na teritoriji opštine Obrenovac u MZ Ljubinić, Vukićevica Orašac, Dren i Mala Moštanica

2008

JP Direkcija za izgradnju UB

Izgradnja lokalnog puta kroz selo Šarbane do asfaltnog puta u Radljevu-deonica puta R-270. Deonica I od km 0+000 do km 1+090,15 i deonica II od km 0+000 do km 3+255,02

“NELT Co” doo

Izvođenje radova na delu saobraćajnice u okviru kompleksa CDC Nelt u Dobanovcima

JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

Presvlačenje postojećih puteva asfaltnim kolovoznim zastorom

“Kolubara invest gradnja” d.o.o.

Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji Vojvođanske ulice

JP Direkcija za izgradnju opštine Sopot

Asfaltiranje ulica, puteva i drugih javnih površina u naseljima

2007

JP za izradnju Obrenovca

Izvođenje radova na saobraćajnica

JP za planiranje i izgradnju opštine Aranđelovac

Radovi na presvlačenju lokalnih puteva

2006

JP ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPŠTINE ARANĐELOVAC

Presvlačenje gradskih ulica asfaltnom

JP DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU OPŠTINE LAJKOVAC

Izvođenje radova na nekategorisanim putevima u Opštini Lajkovac,

Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji nekategorisanih puteva i gradske putne mreže u Obrenovcu

Izvođenje radova na nekategorisanim putevima u Opštini Lajkovac,

2005

JP ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPŠTINE ARANĐELOVAC

Presvlačenje gradskih ulica asfaltnom

JP DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU OPŠTINE LAJKOVAC

Izvođenje radova na nekategorisanim putevima u Opštini Lajkovac

Direkcija za izgradnju Mladenovca

Nekategorisani putevi i gradske saobraćajnice na teritoriji Opštine Mladenovac

2004

Direkcija za izgradnju Mladenovca

Nekategorisani putevi i gradske saobraćajnice na teritoriji Opštine Mladenovac

Direkcija za izgradnju Sopota

Nekategorisani putevi i gradske saobraćajnice na teritoriji Opštine Sopot

„Vojput“ ad Subotica

Profilisanje kolovoza glodalicom na Autoputu E75 u dužini od 52,5km

„Put sistem“ doo Beograd

Radovi na frezovanju asfaltnog kolovoza na projektu Reghabilitacija puta M-1 (E75), Lot6 deonica Grdelica-Predajane

Energoprojekt – Niskogradnja

Profilisanje asfaltnog kolovoza na autoputu Beograd-granica sa Hrvatskom

Grad Beograd – Gradska Uprava Sekretarijat za saobradaj Direkcija za puteve

Izvođenje radova na gradskoj putnoj mreži na široj teritoriji grada Beograda

Direkcija za izgradnju Grocka

Nekategorisani putevi i gradske saobraćajnice na teritoriji Opštine Grockaa

Pregled izvedenih radova predstavlja samo mali deo onoga što je kompanija „Šumadijaput“ doo u svom postojanju izgradila. Ponosni smo na činjenicu da su objekati koje je izgradila ova kompanija u dobrom stanju i posle više decenija.