Delatnosti

Izgradnja

Preduzeće “Šumadijaput d.o.o” je specijalizovano za izgranju, rekonstrukciju i rehabilitaciju autoputeva, aerodromskih pista, gradskih saobraćajnica, kategorisanih i nekategorisanih puteva, trgova, sportskih terena kao i drugih putnih objekata iz oblasti niskogradnje.

Na područiju Srbije, a i Crne Gore preduzeće je poznato kao pionir u primeni savremenih tehnologija za:

  • preventivno održavanje
  • bezbednosno održavanje
  • tekuće održavanje

Kolovoznih zastora saobraćajnih površina, zahvaljujući savremenoj opremi za izradu mikroasfalta, mašini za vruće recikliranje pukotina, mašini za hladno saniranje pukotina i manjih oštećenja.

Proizvodnja kamenog agregata

Preduzeće se bavi eksploatacijom kamena (DOLOMIT) i proizvodnjom kvalitetnog drobljenog kamenog agregata krečnjačkog porekla sa visokim fizičko-mehaničkim karakteristikama.

Eksploatacija kamena vrši se u vlastitom kamenolomu “Zabrdica” kod Valjeva sa drobiličnim postrojenjima kapaciteta preko 200 t/h, dok se sekundarna proizvodnja za potrebe asfaltne baze obavlja u okviru pogona asfaltne baze u Bubanj Potoku.

Proizvodnja asfalta

Proizvodnja asfalthnih mešavina vrši se na asfaltnoj bazi marke AMMANN kapaciteta 100 t/h, koja pokriva gradilišta na teritoriji grada Beograda i njegovih prigradskih opština. Tehnološki ciklus je upotpunjen SISTEMOM KONTROLE KVALITETA Materijala koji se ugrađuju kao i kontrole kvaliteta gotovih proizvoda. Kontrola kvaliteta se obavlja u sopstvenoj laboratoriji u Bubanj Potoku kao i saradnjom sa državnim akreditovanim laboratorijama.