Custom Categories: Features

Izgradnja

Preduzeće “Šumadijaput” je specijalizovano za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju autoputeva, aerodromskih pista…

Proizvodnja asfalta

Proizvodnja asfaltnih mešavina vrši se na asfaltnoj bazi marke AMMANN kapaciteta 100 t/h, koje pokriva gradilište na teritoriji grada Beograda…